Порядок видання книг

1. Набраний текст книги на магнітному носію разом із роздруківкою Автор передає у Видавництво.

2. У Видавництві узгоджуються з Автором шрифти, дизайн, обкладинка, формат і наклад видання.

3. Видавництвом (або Автором самостійно) здійснюється оформлення видання і верстання книги.

4. Зверстана книга вичитується Автором із внесенням правок у текст книги.

5. Вичитаний текст Автор передає у Видавництво де вносяться правки в комп'ютерний варіант зверстаної книги.

6. Здійснюється повторний роздрук і вичитка Автором, а також, літературним редактором (при необхідності) текс-ту книги, з подальшим внесенням змін в комп'ютеру версію.

7. Зверстаній книзі Видавництвом присвоюється міжнародний стандартний номер книги в Україні – ISBN, який є унікальним для кожного видавництва і видається Книжковою Палатою України видавництву на платній основі.

8. Крім цього книзі присвоюється УДК і ББК які надаються Автору науковими бібліотеками.

9. Із виданого накладу книг Видавництво зобов'язане вилучити обов'язкові примірники (від 12 до 20 книг в залежності від тематики видання) і згідно Постанови Кабінету Міністрів України розіслати їх у вказані наукові бібліотеки України.

10. Вартість обов'язкових примірників, а також їх розсилки і вартість ISBN включається у вартість видання накладу книги.

11. Видання навчальної літератури здійснюється на основі наведеного порядку видання книг, а також вимагає виконання додаткових вимог приведених в «Порядку видання навчальної літератури і монографій».