Порядок видання навчальної літератури, монографій

1. Рукопис підручника, навчального посібника, монографії розглядається на засіданні кафедри навчального закладу і, після схвалення якого, Автором подається у Видавництво витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання підписаний зав. кафедрою і секретарем.

2. Автор подає у Видавництво витяг з протоколу засідання Вченої Ради інституту (університету), на якому розглядався рукопис книги, з рекомендацією до видання книги як монографія, навчальний посібник чи підручник, підписаний Головою і Секретарем Вченої Ради.

3. Автор подає у Видавництво 3 підписані схвальні рецензії на рукопис книги.

4. Для видання навчальної літератури з грифом МОН України готуються додатково документи згідно «Переліку документів і порядку присвоєння навчальній літературі грифу МОН України».

5. Подальший порядок видання навчальної літератури подано у «Порядку видання книги».