Перелік документів і порядок присвоєння навчальній літературі грифу МОН України

1. Для подання книги на присвоєння грифу МОН України Автор готує і подає у Видавництво наступні документи:

- рукопис навчальної книги;

- витяг з протоколу Вченої Ради інституту (університету) з рекомендацією до видання даної книги як підручника чи навчального посібника підписаний Головою і Секретарем Вченої Ради;

- 3 схвальні зовнішні рецензії (рецензії з інших навчальних закладів);

- довідки про авторів даної книги завірені відділом кадрів навчального закладу в яких вказуються паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце праці, посада, вчене звання, адреса проживання, телефон робочий і домашній;

- обгрунтування доцільності видання, підписане авторами книги;

- витяг з навчального плану навчального закладу з вказанням порядку ведення навчання з даної дисципліни підписаний і завірений печаткою навчального закладу.

2. На основі поданих Авторами документів Видавництво готує редакційний висновок на рукопис книги за підписом керівника видавництва з рекомендацією надати книзі гриф МОН України як підручника або навчального посібника.

3. Видавництво адресує листа, за підписом керівника видавництва, на адресу безпосередньо міністра освіти і науки України з проханням надати даному навчальному виданню гриф МОН України «Рекомендовано МОН України як навчальний посібник», або «Затверджено МОН України як підручник».

4. Всі перераховані вище документи, або їх копії завірені видавництвом, і матеріали передаються в Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

5. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України рукопис навчального видання направляє на незалежну рецензію спеціалісту-науковцю в даній галузі.

6. Після одержання схвальної рецензії навчальному виданню присвоюється відповідний гриф МОН України із вказанням за які кошти буде здійснено видання.

7. Інформація про присвоєння книзі грифу МОН України розміщується в книзі на титульній сторінці видання, а також на другій сторінці з посиланням на номер і дату листа про присвоєння грифу.

8. Подальший порядок видання навчальної літератури дивіться «Порядок видання книги».