Наукова література

ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У методологічних рекомендаціях висвітлено теоретичні...
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія присвячена формуванню концептуальних, мет...
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОМОГОСПОДАПСТВ: теорія, моделювання,практика
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії розкриті теоретичні засади дослідження д...
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: методологія та інструментарій
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія містить результати наукових досліджень що...
ФАРМАЦЕВТИЧНА ДОПОМОГА В ГЕРІАТРІЇ:прикладні аспекти
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У науковому виданні висвітлено особливості медико-соц...
ФОРМУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ АСОРТИМЕНТУ, ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У збірку ввійшли матеріали ІІ -ої Міжнародної науково-...
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія присвячена дослідженню теоретичних і прак...
ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО - ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОНОЦЕНТРИЧНИХ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ 60-80 - ТИХ Р.Р. ХХ століття
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії викладено основи формування і прогнозува...
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОСЛІДОВНОСТІ ТА РЯДИ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Книга призначена для науковців, аспірантів, студентів....
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: теорія, методологія, практика
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії висвітлено теоретичні засади функціонув...