Законодавча і нормативна література

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Згідно з Кримінальним кодексом України подано та висв...
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У навчальному посібнику аналізується чинне криміналь...
ЛЮДИНА: ОРГАНІЧНА ГІДНІСТЬ У ПРАВАХ І СВОБОДАХ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії досліджується теоретичні засади та філос...
НАРИСИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
У монографії подано погляди її автора на низку актуаль...
НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛТЕУ СЕРІЯ ЮРИДИЧНА Випуск 4
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Збірник юридичних праць Львівського торгово-екогоміч...
НОТАРІАТ УКРАЇНИ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія присвячена комплексному теоретичному анал...
ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Розглянуто головні принципи правових, санітарно-гігіє...
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія присвячена вирішенню наукових завдань, пов...
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ: проблеми правового регулювання
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Монографія присвячена комплексному дослідженню закон...
РЕЄСТРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РОБОТІ НОТАРІУСА
Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)
Навчальний посібник складений на основі навчальної пр...