Ви не авторизовані
ОСНОВИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Радіотехніка”, а також інших напрямів, програмами навчання яких передбачено вивчення цієї дисципліни.

У посібнику викладено основні питання побудови та функціонування телевізійних систем як чорнобілого, так і кольорового типів. Основна увага приділена мовним телевізійним системам. Матеріал посібника охоплює корот-ку історію розвитку телебачення, типову структуру телевізійної системи, властивості зору людини, важливі для побудови телевізійних систем, принцип поелементного розкладання та формування зображень, особливості формування відеосигналів у чорнобілих та кольорових системах, структуру і принципи функціонування характерних для телебачення пристроїв та вузлів – телевізійних камер, засобів записування та відтворення відеосигналів, телевізійних приймачів, особливості супутникових та кабельних систем телебачення. Коротко висвітлено сучасні підходи до реалізації телевізійної апаратури, такі як застосування цифрових методів, використання як перетворювачів світло-сигнал приладів з зарядовим зв’язком та КМОН-матриць, питання великих екранів, оптичного записування сигналів на диски тощо.

 

книг