Ви не авторизовані
ТЕХНІКА СТВОРЕННЯ ВАКУУМУ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Для студентів ВНЗ при вивченні навчальних дисциплін, що стосуються проблем створення вакууму, при виконанні курсових та дипломних проектів студентами машинобудівних та електрофізичних спеціальностей, а також для інженерно-технічних працівників підприємств.

У посібнику рекомендованому МОН України викладено принцип дії та конструктивні особливості вакуумних насосів та вловлювачів. Наведено їх технічні характеристики та можливості використання в різноманітних відкачувальних системах. Посібник містить теоретичні матеріали, що дозволяють розраховувати основні параметри вакуумних насосів та вловлювачів.

книг