Ви не авторизовані
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Організаційний комітет X міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя»: не завжди поділяє думку учасників конференції.

В збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація, стилістика та зміст, які були запропоновані учасниками конференції.

Повну відповідальність за змістовне наповнення, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів і наукових установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

Електронний варіант збірника матеріалів конференції розміщений на сайті www.lute.lviv.ua

 

книг