Ви не авторизовані
БІОФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Для студентів, аспірантів і медико-технічних спеціалістів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентiв вищих навчальних закладів.У посібнику розглянуто методологічні основи сучасних методів структурної та функціональної медичної діагностики за власними сигналами організму людини та з використан-ням зондуючого акустичного та електромагнітного випромінювання.Поряд з традиційними методами, значна увага звернена на біофізичні та математичні основи методів ультразвукової й томографічної медичної інтроскопії.Серед питань безпеки медичних електричних виробів обґрунтовано специфічні вимоги до струмів витоку апаратури.

 

книг