Ви не авторизовані
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Коло питань, що викладаються в монографії, побудоване таким чином, щоб дати цілісне уявлення про інститут нагляду правоохоронних органів у сфері охорони природи та його особливості.

Монографія дозволяє ознайомитися із змістом, сутністю, різновидами, специфікою та проблемами, пов’язаними із забезпеченням і здійсненням державного нагляду у сфері охорони природи, пізнати його закономірності. Застосовано комплексну теоретико-управлінську методологію та ґрунтовний аналіз діяльності правоохоронних органів для розуміння співвідношення понять «контрою» і «нагляду» у сфері екології, окремих аспектів нагляду за адміністративно-юрисдикційною діяльністю у сфері охорони природи, правового статусу, функцій, повноважень і системи правоохоронних органів у сфері охорони довкілля. Для науковців, студентів, курсантів, юристів-практиків та всіх, хто цікавиться адміністративним правом України.

Видано в авторській редакції.

книг