Ви не авторизовані
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Монографія присвячена вирішенню наукових завдань, пов’язаних з розробкою теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення інструментарію оцінювання пенсійного забезпечення в системі економічної безпеки держави та розробленні стратегічних напрямів розвитку пенсійного забезпечення для посилення економічної безпеки держави. На основі виділених етапів функціонування загальнообов’язкового пенсійного забезпечення розкрито основні виклики та загрози. Аргументовано необхідність розвитку недержавного пенсійного забезпечення та структуровано ризики його функціонування в Україні. Розраховано інтегральний

індекс оцінювання рівня економічної безпеки пенсійного забезпечення в

Україні з використанням методології інтегрального оцінювання. Проведено

аналіз умов створення Накопичувального фонду в Україні та запропоновано

напрями реформування накопичувальної складової пенсійного забезпечення з

урахуванням зарубіжного досвіду. Розроблено концепцію розвитку пенсійного

забезпечення для зміцнення економічної безпеки держави.

Для наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів та

студентів закладів вищої освіти.

книг