Ви не авторизовані
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне процесуальне законодавст-во України з урахуванням останніх змін та доповнень, висвітлюються основні поняття та категорії кримінального провадження, міститься стислий виклад курсу криміналь-ного процесу. Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу та складається з розділів присвячених загальним засадам кримінального

провадження, веденню єдиного реєстру досудових розслідувань, основним

положенням досудового розслідування та судового провадження, перегляду

рішень в апеляційному та касаційному порядку, за нововиявленими та

виключними обставинами. У навчальному посібнику наявні тестові завдання, задачі для більш повного засвоєння теоретичного матеріалу. Посібник розрахований на студентів, слухачів юридичних начальних закладів. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає вивчити курс кримінального процесу.

 

книг