Ви не авторизовані
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА : теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях)

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Систематизовано викладено теми навчального матеріалу з дисципліни

«Бюджетна система», подано Питання для самоперевірки, тестові та

практичні завдання, методичні рекомендації й довідково-інформаційні дані

для їх розв’язання.

Для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, аспірантів,

викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів та

установ

 

книг