Ви не авторизовані
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні

положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям

людиноцентристської теорії, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС. У підручнику розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин

адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нормативний матеріал і

теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його

співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб’єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах, соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності в державному управлінні. Для здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науковців, державних службовців, працівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, прокуратури та ін.

Видано в авторській редакції.

книг