Ви не авторизовані
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник містить актуальні і практично значимі положення

адміністративного права в діяльності органів публічного управління, які

ґрунтуються на чинному законодавстві України та викладені у розділах. Крім

того, у навчальному посібнику до кожного із розділів подано контрольні пи-

тання, теми рефератів, а також розміщено список використаних джерел.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої

освіти, наукових працівників, працівників органів публічного управління.

 

книг