Ви не авторизовані
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У збірнику представлені тези доповідей, які оприлюднені на XІІ міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», що відбулась у Львівському торговельно-економічному університеті 28-29 грудня 2022 року.

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал.

книг