Ви не авторизовані
НАДСЯННЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У пропонованій книжці викладено передумови та заснування депор-

тованими українцями з рідних земель, що відійшли Польщі, суспіль-

но-культурного товариства «Надсяння» у Львові, регіонах області, його

діяльність у справі збереження культурної спадщини в батьківському

краю, її популяризації спільно з іншими товариствами в непростих вза-

ємовідносинах з польськими структурами, частина яких не позбулася

зверхнього ставлення до українця, правового визнання виселення як де-

портації. Для тих, хто цікавиться історією, одній із її драматичних сторінок, що

відбувалися у воєнні та повоєнні роки на західноукраїнських землях.

книг