Ви не авторизовані
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні та прикладні аспекти

економічного аналізу діяльності підприємства з врахуванням вимоги чинного законодавства. Акцент у посібнику зроблено на набутті студентами практичних навичок та знаходження оптимального вирішення проблемних виробничих ситуацій, представлених у вигляді ситуаційних завдань. Це дає змогу поглиблювати отримані знання та самостійно опрацьовувати поданий у посібнику матеріал.

Структурно посібник складається з трьох роділів, в яких логічно і послідовно

розглянуто теоретичні засади економічного аналізу, основи управлінського та фінансового аналізу. Основний текст містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, тестові завдання, приклади розв’язування задач та задачі для самостійної роботи, словник економічних та аналітичних термінів, бібліографічний список.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

книг