Ви не авторизовані
ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Представлено завдання та методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для формування і закріплення теоретичних знань з методології та інструментарію економічного прогнозування, а також набуття практичних навиків аналізу статистичних даних і реалізації прогностичних моделей за допомогою ППП STATISTICA і табличного процесора EXCEL.

Призначений для студентів економічних спеціальностей.

книг