Ви не авторизовані
ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник розроблено згідно програми навчальної дисципліни

«Житлове право України». У навчальному посібнику розглядаються основні

правові інститути житлового права, аналізується чинне житлове законодавство

України його перспективні напрямки розвитку та новації, судова практика,

вагомі теоретичні проблеми житлового права та практика його застосування.

Містить лекційний матеріал, плани семінарських занять, ситуаційні завдання, завдання до самостійної роботи, тематику рефератів, тести та список

використаних джерел.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», наукових

працівників, юристів-практиків.

книг