Ви не авторизовані
АДВОКАТУРА ТА НОТАРІАТ УКРАЇНИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник розроблено згідно програми навчальної дисципліни

«Адвокатура та нотаріат України». У навчальному посібнику розглядаються важливі

поняття і сутність адвокатури та нотаріату, історія розвитку цих правових інститутів,

розкрито принципи організації та діяльності адвокатури та нотаріату, проведений

аналіз організації адвокатської та нотаріальної діяльності в Україні, а також

досліджено форми участі адвокатів у кримінальному, цивільному, господарському та

адміністративному процесах, охарактеризовано суб’єктів нотаріального права,

розкрито сутність нотаріального процесу, визначено порядок вчинення окремих

нотаріальних дій нотаріусами України.

Містить лекційний матеріал, плани семінарських занять, ситуаційні завдання,

завдання до самостійної роботи, тематику рефератів, тести та список використаних

джерел.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», наукових працівників,

юристів-практиків.

книг