Ви не авторизовані
LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF TAX LEGISLATION

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У колективній монографії висвітлено проблемні питання реалізації комплексних наукових досліджень при реставрації пам’яток архітектури. Консерваційні та реставраційні роботи на пам’ятках архітектури мусять базуватися на передпроектних дослідженнях, завданням яких є поглиблене вивчення пам’яток і отримання повної інформації про їх технічний стан, конструкції і матеріали, їх ціннісні характеристики, автентичні та додані субстанції та інші складові. Розроблення

проекту реставрації пам’ятки завжди є дуже складним завданням, в якому архітектор мусить мусить працювати і як дослідник і як творець. Проводячи дослідження, реставратор повинен «зрозуміти» суть пам’ятки. Це часто вимагає від архітектора великої інтелектуальної праці скерованої не лише на пам’ятку, але й на ширші горизонти – виявлення історико-містобудівної специфіки дільниці, реконструкції всіх етапів розвитку пам’ятки та її оточення, вивчення історії міста загалом та ін. В

презентованій монографії автори намагають розкрити проблемні питання проведення як стандартних, усталених методів комплексних досліджень пам’яткових об’єктів, так і висвітлюють ситуації, коли існує потреба в ширшому погляді на обєкт та в новітніх методах його ідентифікації й оцінки.

книг