Ви не авторизовані
КІТЧ У МИСТУЦТВІ, ЕТОСІ ТА ВИХОВАННІ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Колективна монографія присвячена цікавому та, разом з тим, неоднознач-но-

му, з точки зору дефініції, явищу сучасного культурологічного простору – кітчу.

Наукові дослідження зібрані в цьому виданні показали, що кітч вийшов за рамки

суто мистецтва, представляючи зразки «низьких» та «занижених» стилів, а став у

певній мірі способом існування та сутністю ринкових відносин у багатьох галу-

зях суспільства, таких як політика, релігія, культура, театр, музика, мода та багато

ін. Результати наукових розвідок показали, що розширивши свою семантику, кітч

зняв певну напругу в протистоянні поміж «високими» та «низькими» стилями, за-

довольнивши естетичні «смаки» широкого кола реципієнтів.

книг