Ви не авторизовані
ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ НЕСТАЦІОНАРНИХ СЕРЕДОВИЩ Методи та сенсори

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографії розглядається фундаментальна проблема - вимірювання

динамічної величини (тиску) в реальному часі при нестаціонарній температурі

середовища. Розглянена динаміка пружних елементів тензорезистивних сенсорів

тиску за довільної нестаціонарності силового навантаження і побудовано

динамічні моделі сенсорів у формі інтегралів Вольтерра. Отримано розв’язок

оберненої задачі вимірювання і розроблені методи вимірювання нестаціонарного

тиску, які працездатні в реальному часі. Для реалізації розроблених методів

запропоновані нові типи засобів вимірювання ?так звані суміщені сенсори. У

роботі подаються теоретичні засади функціонування таких сенсорів. На підставі

досліджень термомеханічних процесів у елементах тензорезистивних сенсорів

розроблено оригінальні методи вимірювання тиску в умовах нестаціонарних

термовпливів та конструкції відповідних сенсорів. У монографії розвинено

теоретичні засади оптимізації параметрів пружних елементів сенсорів.

 

книг