Ви не авторизовані
ДВОВИМІРНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ТІЛ З ТРІЩИНАМИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
38,00
(ГРН)

В монографії розглянуто двовимірні стаціонарні  задачі теплопровідності та термопружності для кусково-однорідних тіл з тріщинами. З використанням методу сингулярних інтегральних рівнянь розвязано нові крайові задачі для обмежених і необмежених тіл з криволінійними включеннями і тріщинами за дії різних теплових навантажень. Числові розвязки інтегральних рівнянь одержано методом механічних квадратур. Досліджено вплив теплофізичних, механічних властивостей і форми включення на розподіл напружень в околі вершин тріщини.

Для студентів і аспірантів відповідного профілю, а також наукових та інженерних працівників , які займаються оцінюванням міцності елементів конструкцій.

книг