Ви не авторизовані
ЕПІСТОЛЯРІЙ ТИТА РЕВАКОВИЧА

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У книзі вперше представлено в повному обсязі листи Т. Реваковича та

кореспондентів до нього. За часом вони охоплюють майже 50 років, а число

адресантів сягає далеко за півтори сотні. Кореспондентське коло дуже різно-

манітне: письменники, науковці, юристи, вчителі, громадсько-політичні

діячі, вояки та найбільше священнослужителі. У листах відображена ціла

епоха боротьби та поступу до незалежної України. Всі вони автентичні, взяті

з архівів, публікуються без будь-яких змін. Наприкінці додано список корес-

понденцій з коментарями, який зробив сам Т. Ревакович. Автор уклав цінні

біограми, які розширюють інформацію про людей, котрі листовно контакту-

вали з адресатом. Для зручності користування епістолярієм подано покаж-

чик імен, що відображено також поазбучно у змісті.

Для істориків, літературознавців, лінгвістів, культурологів, теологів,

юристів, усіх, хто цікавиться українською культурою та наукою.

книг