Ви не авторизовані
ЕЛЕМЕТИ ВАРІАЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Посібник створено на базі частини курсу лекцій, який читається для

студентів спеціальності 113 Прикладна математика Інституту прикладної

математики та фундаментальних наук Національного університету

“Львівська політехніка”, і містить основні відомості з варіаційного числення.

Більшість теоретичних положень наведено з доведеннями та ілюструються

достатньою кількістю прикладів та розв’язаних задач. У кінці кожного

розділу наведено завдання для самостійного опрацювання.

Для студентів та аспірантів технічних і математичних спеціальностей

вищих навчальних закладів.Елементи варіаційного числення

 

книг