Ви не авторизовані
ТЕРМОМЕХАНІКА КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ЗА УРАХУВАННЯ ЛОКАЛЬНОГО ЗМІЩЕННЯ МАСИ: основи теорії

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У першій частині двотомної монографії викладено теоретичні основи градієнтної термомеханіки конденсованих систем, що ґрунтується на врахуванні поряд із деформаційними й тепловими процесами також локального зміщення маси.

Призначена для фахівців у галузі механіки деформівного твердого тіла, математичного моделювання, нерівноважної термодинаміки та математичної фізики, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

книг