Ви не авторизовані
Сучасні досягнення харчової науки

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Начальний посібник адресований студентам спеціальності “Харчові технології”. спеціальностей з товарознавства, підприємництва, готельно-ресторанної справи освітнього ступеня магістр і базується на використанні передових досягнень науки та практики в галузях харчової і переробної промисловості, особливо щодо поліпшення споживних властивостей основних груп харчових продуктів. Вагоме місце займає висвітлення сучасних наукових досліджень у формуванні якісних характеристик цих груп на основі передових технологій із застосуванням перспективних збагачувальних і біологічно активних добавок, інноваційних інгредієнтів, спеціалізованих жирів тощо. Виділені основні прогресивні спрямування в технології окремих груп харчової продукції. З урахуванням новітніх досягнень науки і рівня розвитку сучасних технологій розглянуті прогресивні методи виробництва продукції належної якості і забезпечення взаємозамінності рецептурних складових.

книг