Ви не авторизовані
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

В монографії досліджується зміст правовідносин за участю

споживачів, їх правовий статус, законодавчий механізм сприяння

здійсненню, охороні та захисту прав споживачів в Україні. Разом з тим,

метою монографічної роботи яяє й вивчення міжнародного досвіду

(зокрема, Європейського), що сприятиме адаптації нашого законодавства

до стандартів ЄС.

Дана праця може використовуватись у нормотворчій діяльності

міністерств та відомств, судовій практиці та при підготовці лекцій

для студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів,

навчально-методичній роботі.

книг