Ви не авторизовані
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ: теорія, методологія, практика

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
50,00
(ГРН)

Монографія присвячена вирішенню науково-практичної проблеми, пов’язаної із

розробленням теоретико-методологічних підходів, методичних основ і практичних

рекомендацій щодо управління фінансовою безпекою підприємств.

Досліджено історичні аспекти та сучасну сутність фінансової безпеки для українсь-

ких підприємств. Уточнено понятійно-термінологічний апарат категорії «безпека».

Розвинуто теоретичні положення щодо управління фінансовою безпекою підприємств. Розроблено концептуальну модель формування та розвитку системи управління фінансовою безпекою підприємств. Визначено та охарактеризовано чинники впливу на процес управління фінансовою безпекою підприємств. Запропоновано теоретичний підхід до діагностування процесу управління фінансовою безпекою підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінювання управління фінансовою безпекою підприємств. Запропоновано теоретико-методичний підхід до діагностування готовності системи управління фінансовою безпекою підприємства до зміни впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Розглянуто прикладні аспекти адаптивного управління фінансовою безпекою

промислових підприємств. Розроблено технологію антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до багатокритеріального вибору захисних заходів в процесі управління фінансовою безпекою підприємства. Розроблено програму інтелектуалізації управління фінансовою безпекою підприємства. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ЗВО, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

книг