Ви не авторизовані
ФІЛОСОФІЯ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчально-методичний посібник за своїм змістом та структурою

відповідає робочій навчальній програмі з нормативної дисципліни «Філософія»

для здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

спеціальності 013 Початкова освіта.

У доступній формі викладено лекційний матеріал, в якому висвітлено

історію світової та української філософської думки й основні теоретичні

проблеми сучасної філософії. Окремі теми студентам рекомендовано розглядати

на семінарських заняттях, до яких розроблено план та укладено список

літератури. До кожної теми додаються завдання для самостійного опрацювання

з рекомендованим списком літератури та/чи інтернет-ресурсами.

Посібник адресовано студентам та викладачам закладів фахової

передвищої освіти.

 

книг