Ви не авторизовані
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник складено відповідно до затвердженої наказом МОН України № 107 від 03.02.2022 р. Програми предметного тесту з права єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право». Посібник містить основні питання із загальної частини: поняття цивільного права, джерела, фізичні та юридичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин, об’єкти цивільних прав, правочини, представництво, строки та терміни у цивільному праві, позовна давність, особисті немайнові права фізичних осіб, право власності, набуття та припинення права власності, право спільної власності, право інтелектуальної власності, авторське право та суміжні права, забезпечення виконання зобов’язань.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 081

«Право».

книг