Ви не авторизовані
ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ХІМІЇ В УКРАЇНІ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

На основі історико-книгознавчого аналізу відтворено цілісну картину видання шкіль-них підручників хімії в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття, здійснено їхню бібліогра-фічну реконструкцію. Виокремлено й охарактеризовано два періоди у розвитку навчального книговидання, зумовлені реформуванням освітньої сфери під впливом соціально-політичних перетворень в Україні як республіці в складі СРСР і у суверенній державі. Здійснено істори-ко-книгознавчий аналіз підручників хімії, виданих у радянську добу і період незалежності. На основі побудови структурно-функціональних моделей шкільних підручників хімії просте-жено еволюцію їхнього змісту і форми, виявлено наступність і оригінальність у їхній видав-ничій інтерпретації, що має важливе значення і для відтворення історії їхнього видання, і для удосконалення сучасної практики підручникотворення.

Для книгознавців, педагогів, істориків, авторів і видавців шкільних підручників та всіх, хто цікавиться проблематикою, зосередженою на навчальній книзі.

книг