Ви не авторизовані
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження проблем, пов’язаних з розробкою та впровадженням інституційних інструментів зміцнення бюджетної безпеки держави. На основі модифікованого методичного підходу до оцінки бюджетної безпеки проаналізовано стан та динаміку бюджетної безпеки України в умовах реформування економічних відносин, виділено основні дестабілізуючі

чинники, окреслено напрями удосконалення механізму зміцнення бюджетної

безпеки України на основі підвищення ефективності інструментів фіскальної

політики, посилення відповідальності державних органів влади за

раціональність використання бюджетних коштів, переходу від програмно-

цільового до проблемно-цільового методу планування і управління

бюджетними видатками. Визначено організаційно-інституціональні пріоритети

формування бюджетної політики України, розроблено інструменти протидії

загрозам розвитку бюджетної сфери та удосконалено інституційне забезпечення

міжбюджетних відносин в Україні.

книг