Ви не авторизовані
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У збірнику опубліковано матеріали ІV Міжнародної науково-практичної

конференції “Інформаційна безпека та інформаційні технології”. На основі тео-

ретичних та експериментальних досліджень представлено інноваційні підходи у

сфері кібербезпеки та інформаційних технологій. Обговорено та запропоновано

сучасні шляхи щодо захисту інформації як на особистому, так і на державному

рівнях.

книг