Ви не авторизовані
ОБРОБКА СИГНАЛІВ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник розглядає сучасні аспекти подання та обробу сигналів у часовій, чвстотній та часо-частотній областях. Проведені класифікація і аналіз детермінованих та випадкових процесів. Наведені основні форми обчислень, які використовуються в процесі функціональних наближень та цифрових усереднень отриманих даних. Проаналізовані підходи до обчислень нерекурсивних та рекурсивних цифрових фільтрів. Розглянуто теоретичні питання пов'язані з поданням та обробленням неперіодичних одно- та багатомірних сигналів у часо-частотній вейвлет області

книг