Ви не авторизовані
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Розглянуто основнi методи математичного моделювання в умовах статистичних, iнтервальних та нечiтких невизначеностей. Висвiтлено основнi поняття методу Монте-Карло, методiв iнтервального аналiзу та нечiткого моделювання.

книг