Ви не авторизовані
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У монографії висвітлено результати наукового дослідження теоретичних

основ та практичних аспектів соціальних ризиків. Монографія присвячена

удосконаленню теоретико-методичних засад, обґрунтуванню прикладних

рекомендацій щодо мінімізації соціальних ризиків. На основі емпіричного

аналізу систематизовано та оцінено основні загрози і ризики в соціальній сфері

на макрорівні. Запропоновані напрями дослідження соціального ризику

ґрунтується на принципі зв’язку між його пізнанням та аналізом наявного в

суспільстві знання про нього. Особливу увагу у роботі приділено виробленню

відповідного понятійного апарату, а також аналізу методів оцінки соціальних

ризиків. Розглянуто систему соціального забезпечення та розроблено

індикатори ефективності соціального забезпечення в контексті мінімізації

соціальних ризиків, а також інші чинники, що детермінують їх актуалізацію.

книг