Ви не авторизовані
МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У навчальному посібнику висвітлено сутність і значення маркетингу послуг, особливості ринку послуг, історичне його становлення, принципи, функції та концепції маркетингу послуг, основні моделі поведінки споживачів на ринку послуг та детально

проаналізовано комплекс маркетингу в діяльності підприємств сфери послуг. Висвітлення теоретичних питань спрямоване на поглиблене вивчення теоретичного курсу та отримання практичних навичок через виконання практичних завдань, ситуаційних кейсів, тестів для самоперевірки.

Навчальний посібник призначений для студентів освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», викладачів, науковців та фахівців, які працюють у сфері послуг.

книг