Ви не авторизовані
ПЛІСНЕСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У Збірнику вміщено статті з проблем археології, історії та етнології, публікації нових матеріалів, насамперед з розкопок Пліснеського археологічного комплексу, рецензії та хроніку. Для археологів, етнологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.


The Proceeding contains articles about the problems of archaeology, history end ethnology, publications of new materials, first of all of materials from archaeological excavations of Plisnesko archaeological complex, review, chronicle. It is intended for archaeologists, etnologists, historians, post-graduate students, students and all those interested in ancient history.

 

книг