Ви не авторизовані
НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У лабораторному практикумі ґрунтовно висвітлено теоретичні та практичні основи

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Лабораторний практикум

розроблений із врахуванням чинної нормативно-правової бази щодо нетарифного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у ньому, на основі чіткої логічної

структури, пропонується розгляд практичних питань нетарифного регулювання ЗЕД.

Лабораторний практикум містить завдання, методичні рекомендації і теоретичні основи

для проведення практичних і лабораторних занять. Вказані матеріали допоможуть

здобувачам застосовувати теоретичні знання у сфері нетарифного регулювання ЗЕД.

Подані завдання забезпечують можливість індивідуальної роботи та перевірки знань за кожною темою.

Лабораторний практикум рекомендований для здобувачів вищої освіти

спеціальності 073 «Менеджмент», аспірантів, викладачів, науковців, підприємців,

менеджерів, економістів та інших зацікавлених осіб

книг