Ви не авторизовані
МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКУМ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Навчальний посібник відображає програму курсу “Митне обслуговування

міжнародної економічної діяльності”, яка читається для студентів економічних

спеціальностей всіх форм навчання. У ньому висвітлено ключові аспекти пов’язані з

реалізацією митною справи в Україні і розглянуто специфіку митного оформлення

конкретних міжнародних економічних операцій, які здійснюють суб’єкти

зовнішньоекономічної діяльності.

Посібник побудований таким чином, щоб забезпечити якомога повніше

охоплення передбаченого робочою програмою теоретичного матеріалу, а також

зацікавити студентів у пошуку додаткової інформації під час підготовки до практичних

занять. Закріпити набуті теоретичні знання покликані комплексні тести і контрольні

запитання, які розроблені до кожної теми, висвітленої в посібнику.

Для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання, аспірантів, викладачів,

науковців, керівників підприємств, компаній, фірм

книг