Ви не авторизовані
НООЕКОНОМІКА:"ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ" У ПРАКТИЦІ ЖИТТЯ (до 300-ліття з дня народження Григорія Сковороди)

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Висунуто ідею нооекономіки як футуросинергетичного явища ідеаційної культури,

патернальним проектом відображення якої виступатиме «філософія серця» – кордософійний спосіб духовного виробництва інтелектуальної вартості. Рушійною силою становлення нооекономіки виступатиме когнітаріат – меритократичний клас суспільства ідеаційної культури. Процес становлння нооекономіки відбуватиметься на 4-х рівнях: мікрорівні патерна підприємництва, мезорівні патера влади, макрорівні патерна соціокультурної динаміки та мегарівні патерна цивілізаційних домінант. Стверджується, що на сьогодні саме в Україні, в силу історичних обставин, складаються найсприятливіші передумови поширення ідеаційного типу культурної ментальності, носієм якої буде когнітаріат як творча продуктивна сила нооекономіки. Призначена для економістів-теоретиків, фахівців суспільно-гуманітарних наук, діячів

культури і мистецтва, студентів і аспірантів, усіх зацікавлених та патріотів України.

книг