Ви не авторизовані
НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Аналогічно до нещодавнього стрімкого входження обчислювальної техніки в усі сфери людської діяльності інформаційні технології теж активно заповнюють свої ніші. Серед них виділяються штучні нейронні мережі та нечітка (розмита) логіка.

В пропонованій монографії проаналізовано науково-технічні та інженерно-практичні проблеми побудови контролерів для систем автоматичного керування процесами з нелінійними об’єктами; сформульовано та теоретично обґрунтовано узагальнені підходи до вибору оптимальної структури контролерів для систем автоматичного керування процесами в лінійних та нелінійних об’єктах та розроблено як методологію побудови, так і алгоритми навчання нейронних мереж для них; запропоновано методологію ідентифікації об’єктів керування нa основі нейронних мереж з покращеною збіжністю динамічних характеристик нейронної мережі та об’єкта керування; вивчено можливість застосування адаптивних методів навчання мереж, які працюють в середовищі із мінливими факторами впливу та oпрацьовано методику імітаційного дослідження запропонованих структур нейронних контролерів.

Монографія розрахована на спеціалістів – практиків, що працюють із системами керування різного призначення, та студентів, передовсім технічних вищих навчальних закладів, які вивчають інформаційні технології, зокрема за спеціальностями «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація «Інформаційні технології в приладобудуванні»).

 

книг