Ви не авторизовані
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
45,00
(ГРН)

Призначений для студентів напряму „Геодезія, картографія та землевпорядкування” денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів, молодих вчених та спеціалістів сучасного геодезичного виробництва.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань, методику отримання надійних значень виміряних величин.Наведено відомості з лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії похибок вимірювань та методу найменших квадратів, що дозволяють розв’язувати різноманітні задачі математичного опрацювання геодезичних вимірювань.

книг