Ви не авторизовані
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

У навчальному посібнику наведені практичні завдання з обліку і контролю в системі оподаткування підприємства. Посібник містить глосарій термінів з обліку і контролю в системі оподаткування підприємства, План рахунків та нормативно-правові акти, що сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу та виробленню практичних навичок з облікової роботи.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

книг