Ви не авторизовані
ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ КОЛЕКТИВНО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Монографія присвячена дослідженню проблем правого забезпечення та

реалізації правового статусу суб’єктів колективно-трудових правовідносин.

Визначено поняття колективно-трудових правовідносин; досліджено коло їхніх

суб’єктів та окреслено законодавчі умови правосуб’єктності; узагальнено

теоретичні висновки про юридичні ознаки їхнього правового статусу;

охарактеризовано роботодавця, організації роботодавців (їхні об’єднання) як

суб’єктів колективно-трудових правовідносин; розкрито правовий статус

профспілок у цих правовідносинах; з’ясовано специфіку сучасного правого

статусу колективу працівників; охарактеризовано суб’єктів, що беруть участь у

вирішенні колективно-трудових спорів.

Книга адресована науковцям, викладачам і студентам юридичних ЗВО, а

також всім, хто цікавиться розвитком сучасного трудового права

книг