Ви не авторизовані
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЧИННИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Монографія присвячена висвітленню теоретико-методологічних аспектів

формування та розвитку освітнього потенціалу інноваційної економіки. Розкрито

теоретико-прикладні засади дослідження освітнього потенціалу інноваційної

економіки. Проаналізовано інноваційні імперативи підвищення якості освіти.

Удосконалено практичні підходи до організування науково-дослідницької роботи

студентів як чинника формування потенціалу розвитку інноваційної економіки.

Удосконалено модель розвитку освітньої компоненти людського потенціалу на

засадах репетиторства. Результатом дослідження є надання рекомендацій щодо

формування позитивного образу закладу освіти на засадах теорії архетипів.

Монографія призначена для науковців, аспірантів, педагогів, підприємців,

менеджерів, економістів та усіх тих, хто цікавиться проблемами формування та

розвитку освітнього потенціалу інноваційної економіки.

 

книг