Ви не авторизовані
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПРАКТИКУМ

Сторінок:
Формат:
Автор:
Ціна (без вартості доставки): 
0,00
(ГРН)

Посібник представляє дослідження та оцінку основних чинників виробничого середо-вища, що впливають на здоров’я та працездатність працівників, постійним робочим місцем яких є офісні приміщення. Посібник містить теоретичні відомості, методики досліджень та оцінки чинників виробничого середовища, індивідуальні завдання для студентів, приклади виконання практичних робіт щодо оцінки збитків від наслідків

надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження; природного та

штучного освітлення в офісних приміщеннях; первинних засобів пожежогасіння; розрахунку дренчерної системи пожежогасіння та часу евакуації людей; дослідження уваги; планування заходів захисту населення під час аварій на АЕС; дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та їх вплив на самопочуття людей; вивчення характеристик шуму та звукоізолювальних матеріалів, які можуть послабити шум в офісних приміщеннях.

книг